×
წიგნები
ტანსაცმელი
აქსესუარები
საკვები პროდუქტები
სასმელი
თავის მოვლა
ავეჯი & დეკორი
მომსახურება
სხვა
Entrepreneur
entrepreneur

ატომ ქიდს / Atom Kids - მფრინავი ბუშტი

27

გაზიარება:

დეტალური აღწერა:

ექსპერიმენტის მიზანია: შეისწავლოთ ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და 3 ექსპერიემტნის შედეგად შეძლოთ ერთი სახის ნივთიერება გარდაქმნათ სხვა სახის ნივთიერებად.